Home | Voorstelling | Gemeenteorganen | Administratie | Tourist Info | Informaties | Praktisch | Contact
Sleutelwoorden van A-Z

... alle domeinen die in de gemeenteadministratie worden behandeld!

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m
n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z

 

A

Administratieve documenten

Adopties

Afschriften (eensluidende)

Afsluitingen (NADAR): verhuur

Afsluitborden: verhuur

Afvalinzamelingen

Afvalophaling (belasting)

Afvalophaling voor jeugd- en vakantiekampen (belasting)

Afvalwater

Afvalzakken (vergoeding)

Akten van de burgerlijke stand

Algemene vergunning

 

B

Bals en dansfeesten (heffing)

Barbecue-hut

Bedrijfsafval

Begrafenissen

Begrafeniswijze

Begraafplaatsen

Belasting/heffing (gemeente)

Belastingen van het Waalse Gewest (teruggave)

Bezwaren en reclamaties (belasting)

Bouwafval (vergoeding)

Bouwpremie op het niveau van de gemeente

Bouwwerven (verordeningen)

C

Camping (belasting)

Composteringssite

Containerpark

 

D

Dancings (belasting)

Dansfeesten (belasting)

Defecte straatverlichting

Diefstal van identiteitskaart

Diefstal van reispas

Diefstal van rijbewijs

 

E

Echtscheidingen

Eensluidende afschriften en fotokopieën

Erkenning van kinderen

Exposities

 

F

Fotokopieën (eensluidende)

 

G

Geboortes

Gemeentebelasting/-heffing

Genealogie

Glascontainers

Graven (vergoeding)

Grond en bouwafval (vergoeding)

 

H

Handtekeningen (legalisatie van handtekeningen)

"Hof Bütgenbach" / Exposities

"Hof Bütgenbach" / Seminaries 

Honden (belasting)

Huis-aan-huiscollectes

Huur barbecuehut

Huwelijken

 

I

Identiteitskaarten

Individuele zuiveringssystemen

Inentingen

 

J

Jacht onder gemeentelijk toezicht

 

K

Kadastergegevens

Kermis (standplaats)

Kinderen (erkenning van)

 

L

Legalisatie van handtekeningen

Lijkenopgravingen (belasting)

Luxepaarden (belasting)

 

M

Manifestaties (vergunning)

Manifestaties (verordeningen)

Markten (standplaats)

Milieuvergunning 

Militie

 

N

NADAR-afsluitingen: verhuur

Nationaliteit

Natuurlijke personen (belasting)

Niet geadresseerd reclamedrukwerk (belasting)

 

O

Onroerende voorheffing

Openbare manifestaties

Orgaandonaties

Oude gebouwen (renovatiepremies)

Ouderlijke toestemming voor minderjarige reizigers

Overnachtingen (belasting)

 

Q

 

P

Pensioenen

Premies

Privé-clubs (belasting)

 

R

Reclamaties (heffing)

Reispassen

Renovatiepremie van het Waalse Gewest

Renovatiepremie voor oude gebouwen

Rijbewijs

Riolering

 

S

Samenwonen (wettelijk)

Seminaries

Slachtvergunningen

Sluitingsuur (belasting)

Standplaats (kermis)

Standplaats (markt)

Stedenbouwkundige vergunning

Steengroeve "Zosterbach" in NIDRUM

Sterfgevallen

Straatverlichting

Subsidie

 

T

Tombola

Tweede woningen (belasting)

 

U

Uitbreiding van de straatverlichting

 

V

Vakantiemarkt

Verbrandingssite

Verhuur

Verhuis

Verkavelingsvergunning

Verkeersborden: verhuur

Verlies van identiteitskaart

Verlies van reispas

Verlies van rijbewijs

Verordeningen (manifestaties of bouwwerven)

Verplaatsing naar ander graf (belasting)

Verschillende attesten

Vreemdelingen

Vuilstortplaatsen

 

W

Water

Weekmarkt

Wettelijk samenwonen

 

X

 

Y

 

Z

Zuiveringssystemen