Nidrum

Elsenbord en Nidrum zijn sinds jaar en dag geliefkoosde bestemmingen voor eenieder die op zoek is naar ongerepte en afwisselende natuurlandschappen. Nidrum ligt op een soort van hoogplateau dat langzaam naar beneden loopt naar de Warchevallei. Met zijn uitgestrekte groenvlakten is er daar veel vrije ruimte en het weinige doorgaande verkeer geeft aan de plek zijn idyllische rust.

Samen met Elsenborn en Weywertz heeft het dorpje Nidrum overigens ook bij duizenden wintersportliefhebbers uit binnen- en buitenland sinds jaar en dag een uitstekende faam.

Geschiedenis

Op zoek naar de oorsprong van het dorp stootte men onverhoopt op het Wapen van Thomas de Nydrum. In samenhang met de eerste vermelding is deze Thomas, die zijn geboortedorp Nidrum rond het jaar 1430 verliet, naar Malmedy trok en daar met Agnes d'Outrelepont trouwde, een onomstotelijk bewijs voor het bestaan van het dorp aan het begin van de 15de eeuw.

Bezienswaardigheden

Geschiedenis van de parochie

Op vrijdag, 27 september 1720, verleende het Vicariaat van Keulen aan de pastoor van Büllingen de toestemming om de recent in Nidrum op kosten van de bewoners gebouwde Kapel van het Heilige Kruis en de Heilige Driekoningen op eenvoudige wijze te zegenen.

Deze was van bescheiden afmetingen. Het was een niet gepleisterd bouwwerk in natuursteen bestaande uit één schip, binnenin 10,40 m lang en 7,55 m breed en met aan één kant drie rondboogramen. De kapel had een pannendak.

Op een zeker moment vond er dan een verandering in de volgorde van de patroonheiligen plaats. De Heilige Driekoningen werden tot hoofdpatroonheiligen verheven zodat het kerkwijdingsfeest op de zondag van of na Driekoningen (6 januari) viel en de kleine kermis begin mei werd gehouden.

De graven van Russische krijgsgevangenen

Tijdens de strenge winter van 1941-1942 had onze streek te kampen met uitzonderlijk zware sneeuwval, waardoor vele bomen in het bos onder de last braken en er zo grote schade ontstond. Door de oorlogssituatie ontbrak het overal aan werkkrachten zodat de dienst bosbeheer besloot om in de districten Sourbrodt en Küchelscheid Russische gevangenen in te zetten.

Dichtbij Sourbrodt voor het bosterrein "Troupa" werd een kamp voor de opname van 52 Russische werkkrachten ingericht die daar op 3 juli 1942 aankwamen.

De lichamelijke toestand van deze mensen was bijzonder slecht en er moesten karren worden aangesleept omdat velen niet in staat waren om de weg van het station tot aan het kamp af te leggen.

De ravitaillering gebeurde vanuit de omliggende dorpen en de melkerij van Büllingen zodat de gezondheidstoestand van de gevangenen al snel verbeterde. Het werk in de bossen en de vrije dag op zondag bepaalden gedurende twee jaar de levensloop van de gevangenen.

De steengroeve in Nidrumer Heck was al langer de begraafplaats voor krijgsgevangenen van het Kamp Elsenborn; hier vonden tot aan het einde van de Tweede Wereldoorlog talrijke Russische soldaten een voorlopig laatste rustplaats.
Op 12 november 1947 verkondigde de gemeenteraad dat deze lijken op het kerkhof van Nidrum begraven zouden worden.

In 1996 werden de graven nogmaals verplaats en volgde er de inwijding van een monument ter hunner nagedachtenis. De graven, in totaal 30, zijn sober en eenvoudig gehouden.

Het opschrift luidt: ONBEKENDE SOVJETBURGER, KRIJGSGEVANGENE, OORLOG 1941-1945