Weywertz

Het grootste dorp in de Eifel is Weywertz, dat met de aanleg van de Vennbahn (spoorweg van de Hoge Venen) rond de eeuwwisseling een belangrijk verkeersknooppunt werd. Weywertz vertoont beslist de meest gevarieerde structuur van alle dorpen van de gemeente.  Het strekt zich uit over een lengte van 4 km en ligt deels op een heuvelkam, deel in een vallei.

Weywertz wordt voor het eerst vermeld in 1461 als "Wivertz" of "Wiverhus", wat zoveel betekent als “Vrouwenhuis”, en wordt in 1803 tot zelfstandige parochie verheven.

Op het plein voor de St. Michaelskerk strekt op majestueuze wijze een ongeveer twintig meter hoge, in 1984 als monument beschermde linde zijn takken uit, een boom die de dorpskern al meer dan driehonderd jaar typeert.

Idyllisch is ook de voormalige molen, een vlak, witgepleisterd gebouwencomplex aan de weg naar de Hoge Venen, aan de oever van de Warche.

In deze buurt, zoals ook aan meerdere vijvers, kunnen hengelaars in ongestoorde rust hun hobby beoefenen.