Het wapen

In het verleden heeft de gemeente BÜTGENBACH nooit een eigen wapenschild gehad. De gemeenteraad heeft in zijn zitting van 29 maart 1984 besloten, om bij de verantwoordelijke instantie een aanvraag in te dienen tot goedkeuring van een eigen wapenschild.

De gemeenteraad stelde voor om het wapenschild van "von ROLSHAUSEN" over te nemen als nieuw gemeentelijk wapenschild.

Geschiedkundige achtergrond

De burcht van BÜTGENBACH was in het bezit van de Heren van BÜTGENBACH en tot de bekendste eigenaars telt ongetwijfeld het geslacht van de Heren "von Rolshausen".

De Heren van LIMBURG gelden als bouwheer van de burcht. Na de dood van Walram, die tevens de heerschappij verworven had over SANKT-VITH, ging de burcht over aan de Heren van FALKENBURG. In 1450 kwam de burcht in het bezit van de Heren van NASSAU. De Koningin van HOLLAND bezit daardoor ook de titel van Barones van SANKT-VITH en BÜTGENBACH. Sedert 1503 bezaten de Heren "von Rolshausen" de burcht BÜTGENBACH als leengoed en behielden deze tot aan de Franse Revolutie.

De Heren "von Rolshausen" bezaten de Hofstaten BÜTGENBACH en BÜLLINGEN, en de inwoners waren hun dienaars. De Heren "von Rolshausen" bewoonden de burcht ononderbroken tot aan de vernieling door Lodewijk XIV van Frankrijk. Ze vestigden zich daarna in TÜRNICH bij KÖLN. De burcht werd opeenvolgend door "Johann Weber" en "Johann Paul Herbrand" als zogenaamde admodiatoren beheerd.

Na de vernieling door de Franse troepen, werd de burcht niet meer terug opgebouwd. Maar de Heren "von Rolshausen" bleven de eigenaars van de burcht tot er op het einde van de 18de eeuw andere toestanden heersten.

Het is de familie die het langst met de burcht van BÜTGENBACH verbonden is geweest. Dit rechtvaardigt ongetwijfeld de overname van hun familiewapen als wapenschild voor de gemeente BÜTGENBACH.

Het wapen van de Heren "von Rolshausen" is enkel op een wijwatervat van 1560 behouden. Dit staat in de parochiekerk van BÜTGENBACH en stamt uit de voormalige parochiekerk. Een steen met het wapen dat zich in het huidige "HAUS DEGEN" in de Seetrasse bevond, werd 1913 afgebroken. Een wapensteen met het wapen van "Christoph von Rolshausen" en zijn echtgenote "Agnes von Wischel" werd van BÜTGENBACH naar de "EYNE burcht" bij HERGENRATH overgebracht, waar zich een verzameling van verschillende wapenstenen bevindt.

Het hof BÜTGENBACH, voormalig het bezit van de familie Steiner, was de ambtswoning van de Schout. Het hof, een gebouw met 4 vleugels en een ruime binnenkoer, stamt voor het grootste deel uit de 18de – 19de eeuw.

Boven de poort bevindt zich het erewapen van"von Baring-von Dham", dat dikwijls, maar foutief, voor het wapen van de Heren van BÜTGENBACH werd gehouden.