Bevolking

Gemeentehuis, gelijkvloers, kantoor 02-03

 

Bevoegde ambtenaren

Norbert SCHOFFERS
E-Mail: norbert.schoffers@butgenbach.be
Tel.: 080/44 00 74

Elmar THOME
E-Mail: elmar.thome@butgenbach.be
Tel.: 080/44 00 97

Renate SPODEN
E-Mail: renate.spoden@butgenbach.be
Tel.: 080/44 00 75

Alina FUHRMANN
E-Mail: alina.fuhrmann@butgenbach.be
Tel.: 080/ 44 00 88

Takenpakket

 • Rijbewijzen
 • Getuigschriften van goed gedrag
 • Persoonsbewijzen
 • Legitimatiepasje (kinderen onder de 12 jaar)
 • Identiteitsdocument voor kinderen onder de 12 jaar
 • Reispassen
 • Verandering van woonplaats binnen de gemeente en voor personen die in de gemeente intrekken
 • Uittreksels uit het bevolkings- en vreemdelingenregister
 • Allerlei attesten
  - Nationaliteitsbewijs
  - Bestaansbewijs
  - Bewijs van woonplaats
  - Samenstelling van het gezin
  - Militieattest
 • Eensluidende afschriften en kopieën
 • Legalisatie van handtekeningen
 • Toestemming van ouders voor minderjarigen die naar het buitenland reizen
 • Inschrijving in de kiezerslijsten
 • Administratieve formaliteiten voor vreemdelingen
 • Arbeidsvergunningen voor vreemdelingen
 • Verklaringen inzake orgaandonorschap
 • Verkoop van vuilniszakken
 • Inentingen
 • Wettelijk samenwonen
 • Laatste wilsbeschikking met betrekking tot de begrafeniswijze
 • Erfrechtverklaringen
 • Slachtattesten

(copy 13)

(copy 14)

(copy 15)

(copy 16)

(copy 17)

(copy 18)