Attesten

Documenten die onmiddellijk worden uitgereikt

Er zijn verschillende attesten die de burger kan aanvragen. Enkele uitzonderingen niet te na gesproken, worden deze documenten onmiddellijk aan het loket uitgereikt.
Elk document dat hieronder wordt vermeld, kost 1 euro.
Gelieve altijd uw identiteitskaart mee te brengen.

 1. Uittreksel uit het bevolkingsregister

 2. Nationaliteitsattest

 3. Attest van woon- resp. verblijfplaats

 4. Samenstelling van het gein
  Het attest wordt alleen overhandigd aan personen die deel uitmaken van het gezin of aan personen die in het bezit zijn van een volmacht.

 5. Bestaansbewijs

 6. Eensluidende afschriften of fotokopieën
  Gelieve ermee rekening te houden dat bij legalisaties altijd het originele document moet worden voorgelegd. Vermijd daarom om zelf kopieën te maken omdat het veel meer werk vraagt om deze kopieën te vergelijken met het origineel.

 7. Legalisatie van de handtekening
  Voor legalisaties van handtekeningen is het onontbeerlijk dat de persoon zich persoonlijk aan het loket meldt en daar de handtekening plaatst.

 8. Ouderlijke toestemming
  Dit document is nodig voor alle minderjarigen die zonder ouders (personen bevoegd om de ouderlijke macht uit te oefenen) naar het buitenland trekken, met of zonder begeleiding van volwassenen.
  Richtlijnen: de persoon die bevoegd is om de ouderlijke macht uit te oefenen (bij gescheiden levende ouders: beide ouders) kan dit document aan het loket van de bevolkingsdienst aanvragen.

 9. Slachtattesten
  Officiële informatie over dit attest vindt u hier.
  Richtlijnen: gelieve uw identiteitskaart mee te brengen en het door de dienst uitgereikte document in het slachthuis af te geven.
  Uitgiftetermijn: twee dagen voor de voor het slachten voorziene datum

Documenten die niet onmiddellijk worden uitgereikt

1. Uittreksel uit het strafregister (vroeger attest van goed gedrag en zeden)

 • Kosten: 1,00 €
 • Uitgiftetermijn: 2 - 3 dagen

Het document moet door de aanvrager zelf afgehaald worden of door een andere persoon met een volmacht.

2. Attest von legerdienst

 • Kosten: 1,00 €
 • Uitgiftetermijn: 3 - 4 dagen