Ouderlijke toestemming

De ouderlijke toestemming is een officieel document dat aan een minderjarige wordt uitgereikt zodat hij zonder zijn ouders naar het buitenland kan reizen.
Wanneer uw kind minderjarig is en het Belgische grondgebied verlaat, moet hij in het bezit zijn van zijn elektronische identiteitskaart (voor kinderen tussen 12 en 18 jaar) of zijn Kids-ID-kaart (voor kinderen onder 12 jaar).

Modaliteiten:
Om dit document te bekomen, moet de aanvrager (een of beide ouders, voogd, persoon bevoegd om de ouderlijke macht uit te oefenen), in het bezit van zijn identiteitskaart, zich bij de gemeenteadministratie aanmelden om daar het document te vervolledigen en voor de ambtenaar te ondertekenen. De ambtenaar legaliseert vervolgens deze handtekening. Om het document te vervolledigen, moet u inlichtingen geven over de duur van de reis, de plaats van bestemming en, eventueel, de begeleidende persoon of personen.

Kosten: 1 €

Uitgiftetermijn: onmiddellijk