Reispas

Uitreiking van een biometrisch reispas:

Een reispas heeft altijd een geldigheid van 7 jaar. Verlengingen zijn niet mogelijk.

Richtlijnen:

 • U persoonlijk bij het loket van de gemeente melden om het aanvraagformulier te ondertekenen.
 • biometrisch pasfoto in kleuren (met witte achtergrond) meebrengen.

Voor minderjarigen:
Personen bevoegd om de ouderlijke macht uit te oefenen (vader, moeder of beide ouders bij gescheiden levende ouders, voogd, ...) komen samen met de minderjarige naar het loket om de aanvraag in te dienen.

Uitgiftetermijn:

 • normale aanvragen: ± 7 werkdagen
 • dringende aanvraag (uitzondering): 1 - 2 werkdagen

Kosten:

 • normale aanvraag:
  - geldig voor 7 jaar: 70,00 €
  - kinderen onder 18 jaar geldig voor 5 jaar: 35,00 €

 • dringende aanvraag (uitzondering):
  - geldig voor 7 jaar: 250,00 €
  - kinderen onder 18 jaar geldig voor 5 jaar: 210,00 €

Opmerking:
Wanneer de aanvrager in het bezit is van een verlopen, niet meer hernieuwbare reispas, moet deze bij het aanvragen van een nieuwe reispas worden meegebracht.
Bij verlies van de reispas moet eerst een verklaring van verlies bij de federale politie worden afgelegd en moet dit formulier bij de aanvraag aan de gemeenteadministratie worden afgegeven.