Inentingen

Attest van inenting tegen kinderverlamming

Preventieve inenting voor kinderen
Wanneer u pas een kind hebt gekregen, moet u dit tegen polio (kinderverlamming) laten inenten. Tegen andere ziektes moet u uw kind niet laten inenten, maar het is beter dat deze inentingen toch worden gegeven. Met inentingen kan u gevaarlijke ziektes zoals tetanus en difterie voorkomen.
De overheid heeft een schema ontwikkeld dat aangeeft welke inentingen voor uw kind op welk ogenblik aanbevolen worden. Een aantal van deze inentingen moet worden herhaald wanneer uw kind iets ouder geworden is. Het inentingsschema vindt u op de website van de Dienst Kind en Gezin en van het Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE).
De meeste vaccins in het inentingsschema zijn gratis. Bij Kind en Gezin en ONE kan u nagaan voor welke vaccins u moet betalen.
Het vaccin wordt gratis toegediend wanneer u de baby in een adviesbureau van Kind en Gezin of van ONE laat inenten. Bij de huisarts of de kinderarts betaalt u een consultatie.
Elke Gemeenschap is bevoegd voor het inentingsbeleid. De internetsites Vaccination-info, Zorg en Gezondheid en Deine Gemeinschaft informeren u over de verschillende initiatieven van deze overheden.

Richtlijnen:
Bij de gemeente van uw woonplaats het attest (van de huisarts, de kinderarts of de dienst voor de opvolging van kleine kinderen) samen met de volgende inlichtingen binnenbrengen:

  • naam, voornamen, geboortedatum en adres van de peuter
  • de inentingsdatum
  • het attest met de stempel en de handtekening van de arts.

Kosten: gratis

Termijn voor indiening: 18 maanden vanaf de geboortedatum van het kind.