Orgaandonatie

Volgens de wet uit 1987 gaat elke burger die in België woont, stilzwijgend akkoord dat er na zijn dood organen en weefsels kunnen worden weggenomen. Dit betekent dat iedereen die niet vooraf bezwaar heeft aangetekend, ermee akkoord gaat om na zijn overlijden organen ter beschikking te stellen. Elke burger heeft het recht om, tijdens zijn leven, tegen het wegnemen van organen bezwaar aan te tekenen.

Richtlijnen: zich in het bezit van zijn rijbewijs persoonlijk bij de gemeenteadministratie aanmelden. Wanneer de betreffende persoon minder dan 18 jaar oud is, moet hij/zij vergezeld zijn van zijn/haar ouders.

Kosten: gratis

Aanvraagtermijn: in principe onmiddellijk.