Rijbewijs

Voor alle rijbewijzen:

Eerste aanvraag, vernieuwing, "medisch", voorlopig rijbewijs of licentie...

Richtlijnen en kosten:

  • Rijbewijs: aanvraagformulier + 25,00 €
  • Scholingsrijbewijs: aanvraagformulier + 25,00 €

Foto = identiteitskaart; indien een ander foto gewenst is, gelieve dit mee te brengen.

U hebt nog vragen? Neem dan contact op met de dienst rijbewijzen (telefonisch op het volgende nummer 080/440097 of ter plaatse), waar u alle nuttige inlichtingen zal kunnen verkrijgen.

Internationaal rijbewijs:

Neem vooraf contact op met de ambassade van het land dat u wil bezoeken om na te gaan of u dit internationaal rijbewijs werkelijk nodig hebt.

Voorwaarden:

  • een Belgisch of Europees rijbewijs hebben;
  • in de gemeente Bütgenbach wonen (hoofdwoonplaats).

Richtlijnen:
meebrengen:

  • uw identiteitskaart;
  • het rijbewijs;
  • een actuele pasfoto.

Kosten: 32,00 €

Uitgiftetermijn: maximum 5 werkdagen.

Verlies of diefstal van het rijbewijs of het voorlopig rijbewijs:

Richtlijnen:
Meld u zo snel mogelijk bij de politie om het verlies of de diefstal aan te geven. De politie zal u een attest overhandigen over de melding van het verlies of de vernietiging en dit attest kan u dan tijdens de overbruggingsperiode gebruiken. Dit document zal u ook nodig hebben om het nieuwe rijbewijs bij de dienst bevolking aan te vragen.

Kosten: 25,00 €