Verhuizing

1. Verhuizing binnen de gemeente Bütgenbach

Richtlijnen:

 • zich binnen de 8 dagen na de verhuizing bij de bevolkingsdienst melden (persoonlijk, telefonisch of per e-mail)
 • de identiteitskaart of het verblijfsdocument voorleggen
 • de politie voert een onderzoek betreffende de woonplaats uit
 • na dit onderzoek worden de burgers opgeroepen om zich bij de bevolkingsdienst aan te melden

Gelieve mee te brengen:

 • de identiteitskaarten (verblijfsdocumenten) van alle gezinsleden met PIN of PUK code
 • de inschrijvingsbewijzen van uw motorvoertuigen.

Kosten: gratis

Uitgiftetermijn: varieert, hangt af van de datum van het politieverslag

2. Verhuizing vanuit een andere gemeente of vanuit het buitenland

(voor buitenlandse medeburgers die zich, vanuit het buitenland komend, willen inschrijven, geldt de rubriek "Vreemdelingen")

Richtlijnen:

 • zich binnen de 8 dagen na de verhuizing bij de bevolkingsdienst melden (persoonlijk, telefonisch of per e-mail)
 • de identiteitskaart of het verblijfsdocument voorleggen
 • de politie voert een onderzoek betreffende de woonplaats uit
 • na dit onderzoek worden de burgers opgeroepen om zich bij de bevolkingsdienst aan te melden

Gelieve mee te brengen:

 • de identiteitskaarten (verblijfsdocumenten) van alle gezinsleden met PIN of PUK code
 • de inschrijvingsbewijzen van uw motorvoertuigen

Kosten: gratis

Uitgiftetermijn: varieert, hangt af van de datum van het politieverslag

3. Verhuis uit Bütgenbach

Naar een andere gemeente in België
Zich melden bij de gemeente van zijn nieuwe woning.

Naar het buitenland:

 • zich persoonlijk bij de bevolkingsdienst uitschrijven en de identiteitskaart of het verblijfsdocument van alle gezinsleden meebrengen. Buitenlandse medeburgers moeten bovendien een pasfoto meebrengen (Wanneer u het adres in het buitenland reeds kent, gelieve dit dan bij de uitschrijving mee te brengen).
 • na aankomst zich melden bij het bevoegde Belgische consulaat in het buitenland (niet voor buitenlandse medeburgers).