Vreemdelingen

Deze dienst richt zich tot alle buitenlandse burgers die zich, rechtstreeks vanuit het buitenland komend, in onze gemeente willen inschrijven. In alle andere gevallen raadpleegt u best de rubriek Verhuizing

Welke documenten hebt u nodig om u in België in een gemeente in te schrijven?

 • Geldige identiteitskaart of eventueel geldige reispas
 • Politiegetuigschrift van goed gedrag (uittreksel uit het strafregister)
 • Attest van uitschrijving uit de laatste woonplaats in het buitenland
 • Originele geboorteakte
 • Trouwboekje
 • Eventueel scheidingsakte voorzien van een stempel met de datum van rechtsgeldigheid
 • Voor ongehuwden of ook bij een partnerschap gelijkwaardig aan een huwelijk: een attest van de gemeente van de laatste woonplaats over de burgerlijke staat
 • 4 biometrische pasfoto’s met witte achtergrond
 • Eventueel een huurcontract
 • Werknemers moeten een arbeidscontract voorleggen evenals de laatste 3 loonbriefjes
 • Zelfstandigen moeten een inschrijving bij een ondernemingsloket, sociale verzekeringskas en BTW-kantoor kunnen voorleggen.
 • Personen die over voldoende bestaansmiddelen beschikken (gepensioneerden, invaliden, ...) moeten actuele inkomensattesten voorleggen (pensioenfiche, rekeninguittreksels, ...)
 • Een attest dat bevestigt dat u in België bij een ziekteverzekering aangesloten bent (Belgisch ziekenfonds, Europese ziekteverzekeringskaart, ...)
 • Om uw wagen opnieuw te registreren: gelieve u te informeren bij uw verzekeringsagent (eventueel een getuigschrift van residentie aanvragen)

1. Uitreiking van een verblijfsdocument
Richtlijnen: een pasfoto meebrengen
Kosten: 18,50 € of 21,70 € (kaart A, A+, ...)
Uitgiftetermijn: in principe 2 weken

2. Aankomstverklaring
Richtlijnen: gelieve mee te brengen:
Geldig nationaal identiteitsdocument (reispas of identiteitskaart)
Kosten: 1,00 €
Uitgiftetermijn: in principe 2 tot 3 dagen

3. Uitreiking van een arbeidsvergunning A of B
Richtlijnen: identiteitskaart of verblijfsdocument meebrengen bij het ophalen
Kosten: 1,00 €
Uitgiftetermijn: in principe onmiddellijk

Voor alle verdere inlichtingen kan u zich richten tot het gemeentebestuur op volgende e-mailadres: renate.spoden@butgenbach.be of telefonisch op volgend nummer: 080/44 00 75.

Buitenlandse medeburgers die in een andere gemeente in België ingeschreven zijn en zich in onze gemeente willen inschrijven, volgen gewoon de aanwijzingen uit de rubriek Verhuizing

Meer informatie vindt u ook hier of hier.