Openbare infrastructuur

Defecte verlichting

Dienst: Openbare werken

Richtlijnen: elke defecte straatlamp moet bij het gemeentebestuur worden gemeld, schriftelijk, telefonisch, per fax of per e-mail.

Termijn: defecte straatlampen worden onmiddellijk aan de maatschappij INTEROST gemeld. Binnen de 3 weken zijn de straatlampen hersteld.

 

Uitbreiding van de verlichting

Dienst: Openbare werken

Richtlijnen:

  • Een aanvraag tot uitbreiding van de openbare verlichting moet schriftelijk bij het gemeentebestuur worden ingediend.
  • Deze aanvraag moet gemotiveerd zijn.
  • De verschillende aanvragen worden door de bevoegde commissie van de gemeenteraad ter plaatse beoordeeld.
  • De aanvragen worden vervolgens aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd.

Kosten: geen.