Premie Waals Gewest

Bau- und Renovierungsprämie

Dienst: Ruimtelijke Ordening

Modalitäten:

  • Legitimation eines Formulars, das bei der Wallonischen Region erhältlich ist
  • Einreichen einer Haushaltszusammensetzung
  • Einreichen eines Dokuments, welches das Bewohnen in den letzten 20 Jahren bezeugt.

Kosten: 2,00 € (für die Legitimation eines Formulars, das bei der Wallonischen Region erhältlich ist).

Ausstellungsfrist: +/- 3 Wochen

 

Individuele zuiveringsinstallatie

Om te kunnen genieten van de premie voor de installatie van een individueel zuiveringssysteem en/of te worden vrijgesteld van de belasting voor het lozen van niet industrieel afvalwater moet de aanvrager de drie delen van het geïntegreerde formulier op het volgende adres indienen:

MINISTERIE VAN HET WAALS GEWEST
Directie Belastingen en Vergoedingen
Afdeling Water
Avenue Prince de Liège 15
5100 JAMBES
Tel.: 081/336354

Bij te voegen documenten:

Wanneer het om een erkend individueel zuiveringssysteem gaat:

  • de door het controleorgaan of de door het Waalse Gewest daartoe gemachtigde controleur uitgeschreven controleattest van de installatie en van de aansluiting van het individuele zuiveringssysteem;
  • afschrift van de facturen voor de studies en werken voor de installatie van het individuele zuiveringssysteem;
  • een afschrift van het laatste betalingsverzoek of de laatste factuur van de drinkwaterdistributiemaatschappij (voor de vrijstelling van de belasting voor het lozen van afvalwater).

Verder ook, wanneer het om een niet erkend individueel zuiveringssysteem gaat:

  • een conformiteitsattest (niet vergeten dit bij de leverancier aan te vragen);
  • een door de fabrikant van het individuele zuiveringssysteem aangeboden dossier met een volledige technische beschrijving en op het grondgebied van het Waalse Gewest ter plaatse verifieerbare concrete referenties aangaande het zuiveringsvermogen.