Verhuur materiaal

Afsluitingen

Verhuur van "NADAR-afsluitingen" aan verenigingen uit de gemeente Bütgenbach.

Richtlijnen:
Gelieve uw aanvraag, met de volgende gegevens, tot het schepencollege te richten:

 • Naam en adres van de vereniging;
 • Identiteit van de verantwoordelijke: naam, voornaam, functie, adres en telefoon;
 • Datum van de manifestatie;
 • Aantal lopende meter afsluiting dat men nodig heeft.

Nadat het schepencollege uw aanvraag heeft onderzocht, zal de beslissing u per post worden betekend.
Met het toelatingsschrijven gaat u naar de gemeenteontvanger om de waarborg te deponeren.
Vervolgens neemt u contact op met de Technische Dienst om een afspraak voor de ophaling te maken.

Kosten: geen

Waarborg: er wordt een waarborg van 5,00 € per lopende meter afsluiting gevraagd. Beschadigde afsluitingen worden met het geld van deze waarborg onmiddellijk vervangen.

Aanvraagtermijn: minstens twee weken voor de manifestatie.
 

Verhuur van "NADAR-afsluitingen" aan verenigingen van buiten de gemeente of privé-personen.

Richtlijnen:
Gelieve uw aanvraag, met de volgende gegevens, tot het schepencollege te richten:

 • Naam en adres van de vereniging of de privé-persoon (-personen);
 • Identiteit van de verantwoordelijke: naam, voornaam, functie, adres en telefoon;
 • Datum van de manifestatie;
 • Aantal lopende meter afsluiting dat men nodig heeft.

Nadat het schepencollege uw aanvraag heeft onderzocht, zal de beslissing u per post worden betekend.
Met het toelatingsschrijven gaat u naar de gemeenteontvanger om de waarborg te deponeren.
Vervolgens neemt u contact op met de Technische Dienst om een afspraak voor de ophaling te maken.

Kosten: 0,75 € per lopende meter afsluiting (de huurprijs dekt een periode van 3 opeenvolgende dagen - voor elke bijkomende dag wordt nog eens 0,25 € per lopende meter aangerekend).

Waarborg: er wordt een waarborg van 5,00 € per lopende meter afsluiting gevraagd. Beschadigde afsluitingen worden met het geld van deze waarborg onmiddellijk vervangen.

Aanvraagtermijn: minstens twee weken voor de manifestatie.

 

Verkeers- en afsluitborden

Verhuur van "Verkeers- en afsluitborden" aan verenigingen uit de gemeente Bütgenbach

Richtlijnen:
Gelieve uw aanvraag, met de volgende gegevens, tot het schepencollege te richten:

 • Naam en adres van de vereniging of de privé-persoon (-personen);
 • Identiteit van de verantwoordelijke: naam, voornaam, functie, adres en telefoon;
 • Datum van de manifestatie;
 • Aantal lopende meter afsluiting dat men nodig heeft.

Nadat het schepencollege uw aanvraag heeft onderzocht, zal de beslissing u per post worden betekend.
Met het toelatingsschrijven gaat u naar de gemeenteontvanger om de waarborg te deponeren.
Vervolgens neemt u contact op met de Technische Dienst om een afspraak voor de ophaling te maken.

Kosten: geen

Waarborg: er wordt algemeen een waarborg ten bedrage van 75,00 € gevraagd, los van het aantal uit te lenen borden.  Beschadigd materiaal wordt met het geld van deze waarborg onmiddellijk vervangen.

Aanvraagtermijn: minstens twee weken voor de manifestatie.
 

Verhuur van "Verkeers- en afsluitborden" aan firma's en privé-personen.

Richtlijnen:
Gelieve uw aanvraag, met de volgende gegevens, tot het schepencollege te richten:

 • Naam en adres van de vereniging of de privé-persoon (-personen);
 • Identiteit van de verantwoordelijke: naam, voornaam, functie, adres en telefoon;
 • Datum van de manifestatie;
 • Aantal lopende meter afsluiting dat men nodig heeft.

Nadat het schepencollege uw aanvraag heeft onderzocht, zal de beslissing u per post worden betekend.
Met het toelatingsschrijven gaat u naar de gemeenteontvanger om de waarborg te deponeren.
Vervolgens neemt u contact op met de Technische Dienst om een afspraak voor de ophaling te maken.

Kosten: 
er wordt forfaitair, ongeacht het aantal uit te lenen borden, een huurprijs ten bedrage van

 • 50,00 € voor een volledige week aangerekend;
 • 10,00 € voor elke bijkomende week waarbij elke begonnen week als een volledige week wordt aangerekend.

Waarborg: de waarborg bedraagt 75,00 €, los van het aantal uit te lenen borden.  Beschadigd materiaal wordt met het geld van deze waarborg onmiddellijk vervangen.

Aanvraagtermijn: minstens twee weken voor aanvang van de werken.