Verkavelingsaanvraag

Urbanisatievergunning of verkavelingsvergunning

Voor perceelverkavelingen van welke aard dan ook kan u inlichtingen inwinnen bij de notaris of bij de dienst ruimtelijke ordening van de gemeente.

Vanaf 01 september 2010 treedt wellicht een wetswijziging in voege. De benaming "Verkavelingsvergunning” wordt dan vervangen door de benaming “Urbanisatievergunning”. Bij deze gelegenheid zullen ook de modaliteiten worden veranderd.

De gemeente zal de nieuwe regeling te gepasten tijde uitvoerig verduidelijken.