Tijdelijke verordeningen

Dienst: Openbare werken

Richtlijnen:

  • Een aanvraag voor de goedkeuring van een tijdelijke verordening ingevolge een manifestatie of werken moet schriftelijk bij het gemeentebestuur worden ingediend.
  • Deze aanvraag moet gemotiveerd zijn en de gewenste wijzigingen aan de verkeersregeling beschrijven;
  • De aanvragen worden aan het schepencollege ter goedkeuring voorgelegd.

Kosten: geen

Termijn: zo vroeg mogelijk