Geboorte / adoptie / erkenning

GEBOORTE

1. Geboorteaangiftes
Richtlijnen: gelieve mee te brengen, naargelang het geval:

  • het trouwboekje en de identiteitskaarten van beide ouders
  • de identiteitskaarten en het eventuele afschrift van de erkenning voor de geboorte.

Kosten: gratis
Aangiftetermijn: binnen de 15 dagen na de geboorte

Toekenning van een geboortepremie
Richtlijnen:
De gemeente waarin de baby geboren is, deelt de geboorte mee aan de gemeente waarin deze zijn/haar woonplaats zal hebben. De premie wordt gestort zodra het rekeningnummer van de ontvanger aan de financiële dienst van de gemeente werd meegedeeld.
Doorslaggevend hiervoor is de inschrijving in het bevolkingsregister van de gemeente.
Hoogte van de premie: de premie bedraagt 100,00 €.

2. Uittreksels uit het geboorteregister of kopie van de geboorteakte.

ENKEL AAN TE VRAGEN BIJ DE GEMEENTE WAARIN DE BABY GEBOREN IS

Richtlijnen: elk uittreksel kan alleen aan de rechtstreekse nazaten of voorouders worden overhandigd die in het bezit zijn van hun identiteitskaart en aan echtgenoten of gevolmachtigden.
Kosten: 1,00 €
Uitgiftetermijn: in principe onmiddelijk

ADOPTIE

Aanvragen voor adoptie: gelieve u te wenden tot de burgerlijke stand van de gemeente om uitvoerige informatie te bekomen.

Richtlijnen:

  • De adoptieaanvraag moet aan een notaris of vrederechter gericht worden.
  • De burgerlijke stand schrijft het vonnis aan het einde van de procedure over.

Kosten van de overschrijving: gratis.

ERKENNING VAN KINDEREN

Deze aanvragen worden geval per geval behandeld. Gelieve u te wenden tot de burgerlijke stand van de gemeente om uitvoerige informatie te bekomen.