Nationaliteit

Hoe kan u de Belgische nationaliteit verwerven?

De Belgische nationaliteit is het bindmiddel tussen u als persoon en de Belgische staat. De Belgische nationaliteit bepaalt uw rechten en plichten en wordt vermeld op de identiteitskaart. Net zoals uw naam vormt de nationaliteit een deel van uw identiteit.

Er zijn 4 manieren om Belg te worden:

 • de nationaliteitsverklaring
 • de eenvoudige nationaliteitskeuze
 • door een huwelijk met een Belg
 • via inburgering.

Alle procedures zijn kosteloos.

De nationaliteitsverklaring
De volgende personen kunnen de Belgische nationaliteit verwerven door een "nationaliteitsverklaring":

 • buitenlandse medeburgers die in België geboren zijn en sinds hun geboorte hun hoofdwoonplaats in België hebben;
 • buitenlandse medeburgers die in het buitenland geboren zijn en waarvan minstens 1 ouder, op het ogenblik van de verklaring, de Belgische nationaliteit heeft;
 • buitenlandse medeburgers die sinds minstens 7 jaar legaal hun hoofdwoonplaats in België hebben en die, op het ogenblik van de aanvraag, een permanente verblijfsvergunning in België hebben of het recht hebben zich in België te vestigen

De eenvoudige nationaliteitskeuze
De volgende personen kunnen door een "eenvoudige nationaliteitskeuze" de Belgische nationaliteit verwerven:

 • kinderen die in België geboren werden;
 • kinderen die in het buitenland geboren zijn en waarvan minstens 1 ouder, op het ogenblik van de aanvraag, de Belgische nationaliteit heeft;
 • die in het buitenland geboren zijn en waarvan, op het ogenblik van de geboorte, minstens 1 ouder of adoptiefouder Belg is of was;
 • die minstens 1 jaar (voor het bereiken van het zesde levensjaar) hun hoofdwoonplaats in België hadden bij een persoon die het ouderlijke gezag uitoefende.

Om een aanvraag in te dienen moet u:

 • minstens 18 en hoogstens 22 jaar oud zijn;
 • uw hoofdwoonplaats gedurende de 12 maanden voor uw aanvraag in België gehad hebben;
 • op de leeftijd tussen 14 en 18 jaar uw hoofdwoonplaats in België gehad hebben of minstens 9 jaar hun hoofdwoonplaats in België gehad hebben.

Belg worden door een huwelijk
De beide echtgenoten moeten aan een van de volgende voorwaarden voldoen:

 • minstens 3 jaar in België samengewoond hebben wanneer, op het ogenblik van de aanvraag, de buitenlandse medeburger geen verblijfsvergunning heeft voor meer dan 3 maanden of geen vergunning heeft om zich in België te vestigen;
 • minstens 6 maanden in België samengewoond hebben wanneer, op het ogenblik van de aanvraag, de buitenlandse medeburger sinds minstens 3 jaar verblijfsgerechtigd is of het recht heeft zich in België te vestigen.

De inburgering
Om een aanvraag tot inburgering in te dienen, moet u sinds minstens 3 jaar uw hoofdwoonplaats in België hebben.
Staatloze en erkende vluchtelingen moeten hun hoofdwoonplaats sinds minstens 2 jaar in België hebben.

Richtlijnen:
Deze aanvragen worden meestel geval per geval behandeld.
Gelieve u te wenden tot de burgerlijke stand van de gemeente om meer uitvoerige informatie te bekomen.