Sterfgevallen

1. Melding van een overlijden

Het overlijden wordt altijd gemeld in de gemeente waar het overlijden ook werd vastgesteld. Voor zover u een overlijden zelf wil melden (1 persoon volstaat), wendt u zich tot de dienst burgerlijke stand van de gemeente. Vaak wordt het overlijden echter door de begrafenisonderneming gemeld.

Gelieve het volgende mee te brengen: de door de arts ondertekende verklaring van overlijden en eventueel:

 • trouwboekje
 • identiteitskaart van de overledene
 • rijbewijs van de overledene

2. Uittreksel uit het overlijdensregister of kopie van de overlijdensakte (met of zonder de afstammingsgegevens)

Richtlijnen:

 • met vermelding van de afstamming: elk uittreksel kan alleen aan de rechtstreekse nazaten of voorouders worden overhandigd die in het bezit zijn van hun identiteitskaart en aan echtgenoten of gevolmachtigden.
 • zonder vermelding van de afstamming: het uittreksel wordt overhandigd aan de belanghebbende die in het bezit is van zijn (haar) identiteitskaart.

Uittreksels kunnen zowel in de Duitse als Franse taal worden uitgereikt.
Kosten: 1,00 €
Uitgiftetermijn: in princip onmiddellijk

3. Begrafenis

De begrafenistoestemming wordt uitgereikt door de gemeente die de melding van het overlijden heeft opgenomen.

4. Crematie

Richtlijnen: de crematietoestemming wordt aangevraagd bij het melden van het overlijden. Deze aanvraag moet aan de begrafenisonderneming worden overhandigd.

5. Concessie

De burgerlijke stand houdt zich ook bezig met de verkoop, de verlenging en het beheer van concessies (graven).

6. Laatste wilsbeschikking over de begrafeniswijze

Elke burger heeft de mogelijkheid om bij leven over de aard van zijn begrafenis te beslissen en kan daarbij vrij kiezen uit de volgende mogelijkheden:

 • Begraving
 • Crematie met aansluitend begraving
 • Bijzetten van de urne in een columbarium
 • Uitstrooien van de as
  - op een daartoe bestemd perceel van het kerkhof
  - op aan het Belgisch grondgebied grenzende kustwateren
  - op een andere plaats dan een kerkhof of Belgische territoriale wateren
 • Begraving van de as op een andere plaats dan een kerkhof
 • Bewaren van de as op een andere plaats dan een kerkhof.

Wanneer bij leven geen wilsbeschikking over de begrafeniswijze werd ingediend, is het bijzetten/bewaren van de as buiten een kerkhof niet mogelijk.

7. Het lichaam aan de wetenschap overlaten

Richtlijnen:
Wie zijn lichaam na zijn dood aan de wetenschap ter beschikking wil stellen, kan dit met de volgende dienst overeenkomen:

Institut d'Anatomie
Service des Legs de Corps
Rue de Pitteurs, 20
4020 LIEGE
Tel.: 04 / 343 28 80

Hij/zij zal 2 series formulieren ontvangen, waarvan één serie naar het hoger opgegeven adres moet worden teruggestuurd; de tweede serie blijft bij de betrokkene zodat men deze bij overlijden bij de hand heeft.