Belastingsdecreet

Voor sommige belastingen zijn aangifteformulieren en voor andere aangifte- en afmeldingsformulieren nodig.
Deze moeten bij elke wijziging op eigen initiatief aan de financiële dienst worden bezorgd.

 

Opcentiemen op de onroerende voorheffing

2000

  

Opcentiemen op de onroerende voorheffing

6%  

Belasting op de huisvuilophaling

102,00 € voor een eenpersoonshuishouden
140,00 € voor een tweepersoonshuishouden
190,00 € voor een drie- of meerpersoonshuishouden
190,00 € voor tweede woningen of vakantiehuizen
en de voorziene zolderontruimingen

De in het bevolkingsregister ingeschreven volwassenen met een geneeskundig attest waarin incontinentie wordt bevestigd, krijgen 20 restafvalzakken gratis.

  

Belasting op huisvuilophaling voor jeugd- en vakantiekampen

0,20 € per persoon/dag

Aangifteformulier 

Belasting op het bedrijfsafval

15,00 € per bedrijf

AangifteformulierAfmeldingsformulier

Belasting op overnachtingen

Hotels en pensions: 25,00 € per bed
Privé-woningen, vakantiekamers: 12,50 € per bed
Cultuur- en sportcentra: 12,50 € per slaapplaats

AangifteformulierAfmeldingsformulier

Belasting op campingplaatsen, -woonparken en -inrichtingen

62,00 € per staanplaats

AangifteformulierAfmeldingsformulier

Belasting op luxepaarden

25,00 € per paard

AangifteformulierAfmeldingsformulier

Belasting op bals en dansfeesten

50,00 € per organisatie

Aangifteformulier 

Belasting op tweede woningen

250,00 € per woning

AangifteformulierAfmeldingsformulier

Belasting op de aansluiting van bebouwd vastgoed aan de openbare riolering

25,00 € zonder monding in de zuiveringsinstallatie
100,00 € met monding in de zuiveringsinstallatie

  

Belasting op de verlenging van het sluitingsuur

12,50 € per extra uur

  

Heffing op de uitreiking van administratieve documenten

 
 • 2,50 € op alle elektronische identiteitskaarten
 • 10,00 € voor een trouwboekje
 • 10,00 € voor een duplicaat van een trouwboekje
 • 1,00 € voor elk administratief document
 • 5,00 € voor een nieuwe reispas volgens de normale procedure vanaf 18 jaar
 • 10,00 € voor een nieuwe reispas volgens de spoedprocedure vanaf 18 jaar
 • 5,00 € voor een elektronische rijbewijs of licentie
 • 16,00 € voor een internationaal rijbewijs
 • 9,00 € voor een voorlopige licentie, een voorlopig rijbewijs en bij verandering van model
 • 7,50 € voor een duplicaat van de voorlopige licentie en het voorlopige rijbewijs
 
  

Belasting op privé-clubs

 

1.300,00 € per inrichting

  

Belasting op het exploiteren van een dancing

40,00 € per week voor het openhouden van de dancing gedurende 3 dagen
40,00 € extra voor elke bijkomende openingsdag per week

  

Belasting op teraardebestellingen, het uitstrooien van de as en het bijzetten van een urne

 
 • 250,00 € per teraardebestelling, asuitstrooiing of bijzetting van een urne (zie verschillende uitzonderingen, d.w.z. mensen die noch in de gemeente wonen, noch in de gemeente gestorven zijn)
 • 250,00 € per teraardebestelling van een derde of vierde persoon in een dubbel graf voor het einde van de concessie
 • 250,00 € per teraardebestelling van een urne
  • als bijkomende teraardebestelling in een bestaand, bezet individueel graf
  • als derde of vierde teraardebestelling in een bestaand, bezet dubbel graf
  • als bijkomende bijzetting in een bezet individueel urnevak
  • als bijkomende bijzetting in een reeds met twee urnen bezet dubbel urnevak
 
  

Belasting op de verdeling onder de huishoudens van niet geadresseerde reclame

0,080 €/exemplaar
voor de regionale pers: 0,025 € per verdeeld exemplaar

 

  

Belasting op honden

1. hond: 10,00 €
2. hond: 10,00 €
vanaf de 3. hond: elke 100,00 €

AangifteformulierAfmeldingsformulier

Belasting op sluikstorten

500,00 € + effectieve onkosten van de gemeente