Pensioenen

Gemeentehuis, gelijkvloers, kantoor 07

 

Bevoegde ambtenaren

Renate FAYMONVILLE
E-Mail: renate.faymonville@butgenbach.be 
Tel.: 080/44 00 81

Öffnungszeiten:

Montags bis donnerstags von 9.00 bis 12.00 Uhr

Tips

  • De aanvragen voor een ouderdoms- en nabestaandenpensioen voor werknemers en zelfstandigen en de aanvragen voor het gewaarborgd inkomen voor ouderen moeten bij deze dienst worden ingediend.
  • Bij het bereiken van de leeftijd van 59 jaar ontvangt u een schrijven van de gemeente om uw aandacht te vestigen op het aanvragen van uw pensioen.
  • Bij het bereiken van de leeftijd van 64 jaar wordt u normaal rechtstreeks door de nationale pensioendienst gecontacteerd om uw pensioenrechten te controleren.
  • De aanvragen voor een ouderdomspensioen moeten in principe een jaar voor het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd worden ingediend.
  • De gemeentelijke dienst "Pensioenen" staat u graag bij om, zodra u de leeftijd van 55 jaar heeft bereikt, een aanvraag tot berekening van uw toekomstig pensioen in te dienen.
  • Bovendien staat de hoger vermelde dienst ook tot uw dienst om u bij het indienen van een aanvraag voor een nabestaandenpensioen voor ambtenaren en van een aanvraag voor een bijkomend pensioen als oorlogsslachtoffer behulpzaam te zijn.