Afvalverwijdering

Omdat de gemeente Bütgenbach het milieu zeer belangrijk vindt, zet ze zich in voor een systematische afvalsortering.

Klaar voor minder afval?

 • Uw milieuadviseur
  Jean SIMONS
  080/22 18 54
  0496/26 70 45
  www.idelux.be
 • Informatie over afvalsortering, recyclen, FOST Plus
  Gratis nummer: 0800/12.690
  www.fostplus.be
 • Dag van de schone gemeente
  Deze acties worden om de 2 jaar georganiseerd. De bevolking is van harte uitgenodigd om op vrijwillige basis aan deze acties deel te nemen. De opkuisacties vinden in het voorjaar plaats op openbare pleinen en wegen. Verenigingen en alle burgers vinden de precieze data in de pers.
  Statistieken over de afvalverwijdering kunnen op elk moment bij de bevoegde ambtenaar van de gemeente worden opgevraagd.

Huisvuilophalingen

Uw gemeente waarborgt een speciale ophaaldienst van huis tot huis voor de volgende soorten afval:

De stortplaats voor bouwafval

De stortplaats voor bouwafval aan de Mühlenberg zal vanaf 01/04/2005 gesloten blijven omdat de maximale capaciteit bereikt is. Kleinere hoeveelheden kunnen echter nog altijd in het containerpark worden gelost.
Bovendien kan ook afval in de oude steengroeve van de gemeente in Nidrum/Zosterbach worden gestort, dit na voorafgaande  afspraak met de dienst Openbare Werken (080/44.00.96).

Plastic afval uit de landbouw

Elk jaar in het voorjaar organiseert de gemeente gedurende twee dagen de inzameling van plastic afval uit de landbouw.
Opgelet! Het verbranden van plastic landbouwafval (zeilen, zakken, folies, big bags, enz.) is ten strengste verboden!

Algemene informatie

Afval van vetafscheiders
Dit kan tijdens de openingsuren in het containerpark worden afgegeven.

Opruimen van dierkadavers
Dode dieren (kadavers) horen in geen geval bij het huishoudelijk afval.
Neem contact op met uw dierenarts of, voor grotere dieren zoals geiten, schapen of runderen, met de dienst voor de verwijdering van dierkadavers op het telefoonnummer 053/640234 (www.rendac.com)
Dode dieren op openbare terreinen (parken, wegen, enz.) kunnen bij de technische dienst van de gemeente worden gemeld.

Ledigen van beerputten
Dit mag enkel nog worden uitgevoerd door ondernemingen die door het Waalse Gewest zijn erkend.
Erkende ondernemingen vindt u in de telefoongids (Gouden Gids) of op het internet.

Bijzondere inzamelingen
Voor handel, nijverheid, campings, horeca, scholen, verenigingen, openbare pleinen, inrichtingen, enz.
Ophaalondernemingen vindt u in de telefoongids (Gouden Gids) of op het internet.

Verkoop van nevenproducten

 • Compost:
  Organische mest op basis van groen- en snoeiafval bevordert de groei van uw planten en verbetert de bodemkwaliteit.
  Verkoop: de verkoop gebeurt in alle containerparken en in de vestigingen van I.D.E.LUX in Habay en Tenneville.
  Prijs: vraag de verantwoordelijke van het containerpark naar de actueel geldende prijzen (080/221854)
 • Rindenmulch:
  • voor het afdekken van uw plantsoenen;
  • houdt het vocht bij in droge periodes;
  • verhindert het groeien van onkruid (het wieden valt weg en het gebruik van herbiciden wordt overbodig).

De verkoop gebeurt uitsluitend in de vestigingen van I.D.E.LUX in Habay en Tenneville.
Prijs: de milieuadviseur kan u de prijzen meedelen (080/221854).

Groenafval