Grofvuil

Data van de grofvuilinzamelingen
Kalender 2020

Wat wordt er ingezameld?
Grofvuil uit privé-huishoudens dat niet in de vuilniszak hoort of niet naar het containerpark kan worden gebracht.

Wat wordt er NIET ingezameld?
Papier, karton, autobanden, prikkeldraad of grote staalplaten, grofvuil uit industrie, handel en nijverheid, verfpotten, plastic afval, elektrische en elektronische huishoudapparaten (deze moeten naar het containerpark worden gebracht of bij de aankoop van een gelijkaardig nieuw toestel bij de verkoper worden afgegeven).
Deze materialen, uitgezonderd het plastic afval uit de landbouw, moeten naar het containerpark worden gebracht. We raden u aan hout en metaal daar gescheiden af te geven omdat deze materialen daardoor hergebruikt kunnen worden.