Globale vergunning

Algemene beschrijving en principes
De eigenaar van een globale vergunning, d.w.z. één enkele administratiefrechtelijke vergunning, kan projecten waarvoor een stedenbouwkundige vergunning en een milieuvergunning vereist zijn (zogenaamde "gemengde projecten") met deze ene vergunning uitvoeren.
De collectieve vergunning is een zeer belangrijke vereenvoudiging omdat hierbij het milieurecht en het stedenbouwrecht met één enkele vergunning aan elkaar worden gekoppeld. De aanvrager moet dus niet langer twee dossiers bij twee verschillende instanties indienen en twee beslissingen afwachten. In de toekomst volstaat één enkele aanvraag bij één en dezelfde overheidsinstantie, die één enkel besluit neemt.