Bosbeheer

Jacht in regie

Wat is jacht in regie?

De jacht in regie gebeurt in het kader van de regulering van het wildbestand met als doel een evenwicht tussen fauna en leefruimte tot stand te brengen. De in de gemeentebossen nagestreefde dichtheid rood wild en reewild moet de verjonging van de belangrijkste loof- en naaldbomen mogelijk maken.
Deze belangrijke regulerende taak wordt hoofdzakelijk door privé-jagers in het kader van jachtlicenties vervuld.

Deze jachtlicentie is een jachtvergunning:

  • voor een bepaalde periode en een bepaald gebied
  • voor bepaalde soorten wild waarbij voor sommige het aantal dieren is vastgelegd.

Deze jachtlicenties

  • gelden enkel in combinatie met een geldig jachtverlof van het Waalse Gewest
  • zijn persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden.

De toekenning van de jachtlicenties gebeurt volgens jachtgebied ofwel door verloting of door een openbare aanbesteding.

Voor nadere inlichtingen kan u contact opnemen met de dienst bosbeheer Elsenborn:

Waals Gewest
Afdeling natuur en bossen
Bosbeheer Elsenborn
Unter den Linden 5
4750 ELSENBORN
Tel.: 080/410170
Fax: 080/446196

Houtvester
Meneer DAHMEN René
Tel.: 080/410173
Fax: 080/446196