Bossen

Onze bossen

(Stand: 2006)

Het gemeentebos Bütgenbach strekt zich uit over 2.085 ha. De onderverdeling volgens de verschillende boomsoorten is als volgt:

 • Spar 1.473 ha
 • Douglasspar 46 ha
 • Andere naaldboomsoorten 51 ha
 • Beuk 127 ha
 • Eik 7 ha
 • Andere loofboomsoorten 54 ha
 • Valleien, veengrond, andere 327 ha

Van de 1.570 ha naaldbossen is er echter slechts 1.280 ha die men als zeer productieve bossen kan aanzien omdat ze zich op droge bruine aarde bevinden. Op middellange termijn willen we de resterende 200 ha sparbestanden op veengrond, in valleien en brongebieden oogsten en niet meer met naaldbomen aanplanten.

Het merendeel van de inkomsten uit de gemeentebossen komt van de sparbestanden op bruine aarde. In de jaren 2001 tot 2005 is 94.113 kubieke meter naaldhout verkocht. Het gaat om hout van uitdunningen en om kaalslagen. De verkoop van dit naaldhout heeft de gemeente voor deze periode van 5 jaar 3.205.951 € opgebracht.

Alle bestanden die door kaalslag worden geoogst, moeten natuurlijk in de volgende jaren opnieuw worden aangeplant. Zo wordt voor een blijvende exploitatie van het bos en een evenwichtige verhouding tussen de verschillende ouderdomsklassen gezorgd.

In de voorbije 5 jaar werden de volgende boomsoorten opnieuw aangeplant:

 • Spar 47,11 ha
 • Douglasspar 20,90 ha
 • Verschillende naaldbomen 1,98 ha
 • Beuk 5,15 ha
 • Eik 0,48 ha
 • Verschillende loofbomen 0,23 ha

92% van de kaalslagoppervlakten werd dus opnieuw met naaldbomen aangeplant.

Naast deze aanplantingen worden ook enkele zones van het gemeentebos verjongd door natuurlijke verjonging.

De inkomsten van het gemeentebos Bütgenbach van de voorbije 5 jaar bestaan voor 91 % uit de houtverkoop (naald- en loofhout) en voor 9 % uit inkomsten door de jacht (jachtverpachtingen en inkomsten uit de jacht in regie van de gemeente).