Landbouw

Landbouw speelt ook in onze gemeente, zoals in de hele Duitstalige Gemeenschap, een belangrijke rol en bestaat vooral uit zuivel- en veeteeltbedrijven. Om deze reden speelt de landbouw ook een belangrijke rol in de landschapszorg. Vele kleine en middelgrote ondernemingen zijn in de gemeente gevestigd. Maar ook de gemeente beschikt over stukken grond die economisch kunnen worden gebruikt. Zo is er een reeks percelen die worden verpacht aan landbouwers om de grasbegroeiing te oogsten.

Eenmaal per jaar worden ook zogenaamde tellingen doorgevoerd: de tuinbouw- en landbouwtelling.

Informatie hierover kan u bij de administratie aanvragen:

Marie-Louise Langer
Tel.: 080/440094
e-Mail: marie-lou.langer@butgenbach.be