G.A.C.R.O.M.

Welkom in de G.A.C.R.O.M.

Naast de in het Waalse Decreet over Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw gedefinieerde taken geeft de Gemeentelijke AdviesCommissie voor Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit deskundige adviezen aan de gemeenteraad over alle vragen die haar worden voorgelegd.

De commissie kan alle vragen inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw behandelen en aan de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen voorstellen en aanbevelingen doen.

Hier kan u meer te weten komen over de samenstelling van de G.A.C.R.O.M.

Leden

 • LANGER Rebecca (Präsidentin)
 • CHRISTEN Bernd
 • JOST Gabriele
 • HÄGER Hiltrud
 • DAHMEN Raymond
 • HAEP Rudy
 • WAGENER André
 • DOLLENDORF Manuel
 • VELZ Jean-Luc

Verantwoordelijke schepen

 • NOEL Stéphan

Secretaire

 • MASSON Frédéric
  Bauamt
  Tel.: 080/44 00 80 - Fax: 080/44 00 70

Verwangende leden
 

 • SCHMITZ Gerd
 • LANGER Jean-Marie
 • SCHWARZ Heinz
 • NIESSEN René
 • HEINEN Roger
 • PEIFFER Michael
 • HEINEN Ludwig
 • BRUSSELMANS Tony

Adviseur

 • SERVATY Charles