OCMW

Wat is een OCMW?

Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn is een dienst die in elke gemeente bestaat en verankerd is in de basiswet van 8 juli 1976.

Het doel van een OCMW bestaat erin om aan mensen die in de betreffende gemeente leven en sociale, familiale of financiële moeilijkheden van welke aard dan ook hebben, elke noodzakelijke vorm van ondersteuning te verlenen.

Deze hulp beperkt zich echter niet louter tot het financiële aspect.
Veeleer hebben de sociale assistenten van het OCMW de opdracht om samen met de aanvrager de oorzaken van het probleem te achterhalen en mogelijke oplossingen te vinden (bijv. op het vlak van vorming, integratie in het beroepsleven, woningproblematiek, gezondheidsaspecten of sociaal-familiale aspecten, …).
Daarnaast biedt ze advies, begeleiding en informatieverstrekking (bijv. bij teveel schulden, algemene overbelasting in het dagdagelijkse leven, ...).

De sociale assistenten zijn gebonden aan het beroepsgeheim en hebben dus zwijgplicht.


(copy 5)

(copy 6)