Bevoegde ambtenaren

Chef-Brigadier:
Patrick FAYMONVILLE
e-Mail: patrick.faymonville@butgenbach.be
Tel.: 080/445723
Fax: 080/448414

Brigadier:
Edgar MACKELS
e-Mail: wasserdienst.butgenbach@gmail.com
Mobil: 0476/327575

Adres

Bauhof
Bahnhofstraße 95
4750 WEYWERTZ

Werktijden

maandag tot vrijdag
08u00 tot 10u30
11u00 tot 14u00
14u30 tot 17u00

in oneven weken vrijdags
08u00 tot 10u30
11u00 tot 12u00

Takenpakket

Wegenbouw

 • Onderhoud van de openbare rioleringen
 • Herstelling en onderhoud van openbare wegen en hun bestanddelen, zoals trottoirs, boordstenen, watergoten, schachtdeksels, afvoerschachten, verkeersborden en wegmarkeringen
 • Overstromingen
 • Onderhoud van detentie- en overloopreservoirs

Gebouwen

 • Instandhouding van gemeentelijke eigendommen en met de gemeente verbonden instellingen: gebouwen die toebehoren aan de gemeente, scholen, sportinfrastructuur, bibliotheken, enz.

Watervoorziening

 • VAanleg van toevoerleidingen
 • Opsporen en herstellen van lekken
 • Onderhoud van het voedingsnet
 • Controle op waterbouwkundige werken
 • Onderhoud van bronnen en putten
 • Onderhoud van pompinstallaties
 • Regelmatige verbruiks- en rendementscontroles
 • Controle en onderhoud van de waterbehandelingsinstallatie (TWA) in Elsenborn

Winterdienst

 • Strooi- en opruimingsdienst (de klok rond)

Zuiverheid

 • Onderhoud van afvoerschachten
 • Schoonmaken en onderhouden van openbare wegen
 • Leegmaken van openbare afvalbakken
 • Schoonmaken van bushokjes
 • Onderhoud van openbare zitbanken
 • Schoonmaken en onderhouden van openbare installaties
 • Onderhoud van kerkhoven en monumenten