Home | Voorstelling | Gemeenteorganen | Administratie | Tourist Info | Informaties | Praktisch | Contact
G.A.C.R.O.M.

Welkom in de G.A.C.R.O.M.

Naast de in het Waalse Decreet over Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw gedefinieerde taken geeft de Gemeentelijke AdviesCommissie voor Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit deskundige adviezen aan de gemeenteraad over alle vragen die haar worden voorgelegd.

De commissie kan alle vragen inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw behandelen en aan de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen voorstellen en aanbevelingen doen.

Hier kan u meer te weten komen over de samenstelling van de G.A.C.R.O.M.

Leden

 • BODARWE Nathalie (Präsidentin)
 • HEINEN Ludwig
 • SCHMIDT Hermann-Joseph
 • HEINDRICHS Elmar
 • HEINEN Roger
 • HAEP Rudy
 • LANGER Hermann
 • HENSEN Carmen
 • SCHWARZ Heinz
 • CHRISTEN Bernd
 • RITTER Reinhold
 • JOST Gabriele
 • WAGENER André

Adviseur

 • SERVATY Charles


Secretaresse

 • GRÜN Leni
  Dienst Ruimtelijke Ordening
  Tel.: 080/44 00 80 - Fax: 080/44 00 70

Verwangende leden

 • GOFFART-KÜCHES Gaby
 • SCHOMMER Marie-Pierre
 • HECK José
 • BENKER Norbert
 • SCHMITZ Gerd
 • REUTER Ferdi