De kwaliteit van het zwemwater in het meer

De kwaliteit van het zwemwater in Bütgenbach

Wateranalyse aan het strand van Worriken: 26.08.2019

Wettelijke bepalingen

De Richtlijn 76/160/EEG van 8 december 1975 van de Raad van de Europese Gemeenschap heeft kwaliteitsnormen voor het zwemwater voorgeschreven.

Het Koninklijk Besluit van 17 februari 1984 heeft deze bepalingen in Belgisch recht omgezet.

Het doel van dit Besluit is de gezondheid van de zwemmers te verzekeren en op lange termijn de kwaliteit van het zwemwater te verbeteren.

Wat verstaat men onder zwemwater?

Het gaat hierbij om wateren waarin het baden ofwel uitdrukkelijk toegelaten of gewoonweg niet verboden is en waarin een groot aantal personen zwemmen.

Het Waalse Gewest heeft officieel tien zwemzones vastgelegd.

Daarnaast controleert het Waalse Gewest andere wateren op hun bacteriologische samenstelling met als doel de kwaliteit ervan in te schatten.

Wanneer bij deze controles wordt vastgesteld dat deze zwemstations zich in een grote populariteit mogen verheugen, zal het Waalse Gewest onderzoeken met welke technische middelen de waarden van de Europese Richtlijn 76/160/EEG kunnen worden gerealiseerd.

Wie neemt de stalen?

De stalen worden genomen door een van de door het Waalse Gewest erkende laboratoria. De staalnemingen gebeuren op wekelijkse basis.

Waar worden de stalen genomen?

Aan het strand van Worriken.

Wanneer worden de controles uitgevoerd?

Tijdens het “zwemseizoen”, dat zich uitstrekt van 15/06 tot 15/09.

Niet-conformiteit en zwemverboden

Een staal is niet conform wanneer een of meerdere bovengrenzen worden overschreden.

Per station wordt één enkel niet-conform staal geduld.

Bij een tweede negatief resultaat wordt de zone als ongeschikt om te zwemmen beschouwd. In dit geval nodigt het Waalse Gewest de betreffende burgemeesters uit om de nodige maatregelen te treffen.

In de onmiddellijke buurt van het zwemgebied staat een informatiebord.

Op het infobord worden de resultaten van de wateranalyses van het lopende zwemseizoen en, indien het zwemwater vervuild is, het zwemverbod met onderstaand symbool aangeduid.