Home | Voorstelling | Gemeenteorganen | Administratie | Tourist Info | Informaties | Praktisch | Contact
Informatie over de waterdistributie

Informatie over de waterdistributie

Informatie en specifieke aanbevelingen voor de abonnees van de waterdistributiegebieden waarvoor een geldige afwijking van de pH-waarden werd goedgekeurd, dus de dorpen Berg, Küchelscheid en Leykaul.

Het door uw waterdistributiemaatschappij ter beschikking gestelde leidingwater is licht zuur en is het voorwerp van een door het Waalse Gewest goedgekeurde afwijking. Het is namelijk zo dat de “pH”-waarde van uw water licht onder de in de nieuwe Europese Richtlijn en door de Waalse Regering vastgelegde minimumwaarde blijft.

De aciditeit van uw water is echter een natuurlijke zuurtegraad die terug te voeren is tot de eigenschappen van de grondwatergidslaag van waaruit uw woning van water wordt voorzien. Deze kenmerken zijn al decennia ongewijzigd gebleven. De pH-waarde van het water vormt op zich geen probleem voor de gezondheid; er moet enkel op gelet worden dat dit water de metalen die het leidingsysteem van uw woning vormen niet doet oplossen.
Vooreerst moet u controleren of uw huisaansluiting niet uit lood vervaardigd is (donkergrijze, niet harde leiding); eventueel moet u contact opnemen met uw waterdistributiemaatschappij; deze zal de vervanging van uw aansluiting met voorrang uitvoeren.

"Rode" vlekken aan de sanitaire installaties wijzen op een te hoog ijzergehalte en zijn überhaupt niet gevaarlijk. Het behoort tot de taken van uw waterdistributiemaatschappij om aan deze ongemakken te verhelpen. “Groene” vlekken wijzen op de aanwezigheid van koper en zouden normaal enkel aan lekkende aansluitingen of waterkranen mogen voorkomen.

Indien u uw binnenleidingen moet vervangen, is het beter leidingen uit gegalvaniseerd staal te vermijden, vooral in verbinding met koper. Leidingen uit polyethyleen (PE) verdienen de voorkeur. Het gebruik van waterverzachters heeft in uw geval hoegenaamd geen nut.

Metaalsporen die zich in het leidingwater zouden kunnen bevinden, verdwijnen voor het grootste deel wanneer u de kraan enige tijd laat lopen alvorens u het water aftapt of gebruikt. Wanneer u de waterspoelingen van uw toiletten en de elektrische huishoudapparaten die veel water verbruiken vooral ’s morgens intensief gebruikt, zal het water, dat 's nachts in de leidingen is blijven staan, worden ververst.

Enkele eenvoudig toe te passen basisregels kunnen de kwaliteit van het verbruikte water verbeteren en ertoe bijdragen de gezondheidsrisico’s tot een minimum te beperken:

  • Om te vermijden dat water dat heel de nacht of tijdens een langere afwezigheid in de leidingen is blijven staan, wordt gebruikt als drinkwater of voor het bereiden van maaltijden, moet men de koudwaterkraan in de keuken zolang laten lopen tot driemaal het volume van de interne huisleidingen is weggelopen; men kan bijvoorbeeld twee emmers water vullen en dit water in de loop van de dag voor andere doeleinden (spoelen van toiletten, …) gebruiken.
  • Wanneer u ’s nachts of ’s morgens onmiddellijk vers water van goede kwaliteit nodig hebt, kan u de avond voordien een karaf met leidingwater vullen en in de koelkast (gedurende hoogstens 24 uur) bewaren.


Wanneer u voldoende water verbruikt, mag er normaal gezien geen probleem in verband met metaalafzettingen ontstaan. Wanneer dergelijke afzettingen regelmatig voorkomen, moet u contact opnemen met uw waterdistributiemaatschappij. Deze zal bij u stalen nemen en u de resultaten van de wateranalyse en haar aanbevelingen meedelen.


Afwijkingen kunnen slechts voor een bepaalde periode worden toegestaan;  we wijzen er dan ook op dat uw waterdistributiemaatschappij zich ertoe verbonden heeft om deze in de tijd beperkte gebreken van het leidingwater in uw buurt binnen een bepaalde tijdspanne weg te werken.

Het Waalse Gewest vraagt u om aan dit probleem de nodige aandacht te schenken maar ook om uw begrip.

De Minister voor Bosbeheer, Landelijke Aangelegenheden, Milieu en Toerisme.