Emotions Anonymous

Emotions Anonymous in onze gemeente

EA is een gemeenschap van mannen en vrouwen die tijdens wekelijkse bijeenkomsten hun emotionele (psychische) problemen trachten op te lossen.

De enige voorwaarde voor lidmaatschap is de wens om emotioneel gezond te worden en deze gezondheid te behouden. De meesten van ons zijn tijdens een crisis in hun leven, zoals een echtscheiding, het verlies van een naaste, conflicten op het werk, moeilijkheden in hun relatie of in de familie, naar de EA gekomen. Mettertijd bleek dat de oorzaken niet alleen in de omstandigheden lagen die tot deze levenscrisis hebben geleid maar ook bij de betrokkenen zelf te vinden waren. Deze oorzaken kunnen leiden tot angsten, depressies, neurosen, verslavingen of compulsief gedrag, vaak vergezeld van medisch niet verklaarbare lichamelijke symptomen.

We komen telkens om 19.00 uur samen in Nidrum.

Meer info: aan de mededelingenborden van kerken/kapellen of op tel. 087/787175