Belangrijke telefoonnummers

Telefoneer in zeer dringende gevallen naar het nummer 112!

Noodoproep100
Brandweer100
Federale politie101
Kindertelefoon103
Rode Kruis105
Teleonthaal
(Anonieme psychologische begeleiding 24/24)
108
Child Focus 
(Europees Centrum voor vermiste en seksueel misbruikte kinderen)
110
Europees noodoproepnummer112
Antigifcentrum070/245245
Brandwondencentrum04/3667294
Jongerentelefoon078/154422
Centrum voor zelfmoordpreventie0800/32123
Kankerlijn "Cancer phone"0800/15800
Aidslijn04/2232913
S.O.S. zelfhulplijn02/5489808
Hulp aan ouders04/3411099
Drugslijn02/2275252
Anonieme Alcoholisten
(Alcoholisme is een ziekte die kan worden gestabiliseerd.
Anonieme hulp de klok rond, 7 dagen op 7)
04/3847348

Vliegtuigrampen
bij een neergestort vliegtuig de volgende dienst verwittigen:

  • Indien bezet of niet bereikbaar ofwel de LuchtmachtTel.: 02/7514616 - 02/7524479 - Fax 02/7524201,
  • Politie 101,
  • of de brandweer contacteren.
 
100