Home | Voorstelling | Gemeenteorganen | Administratie | Tourist Info | Informaties | Praktisch | Contact
Elsenborn Kamp

De aanleg van een spoorweg en van het militaire oefenterrein in Elsenborn deden aan het eind van de 19de eeuw het gebied merkbaar opleven.

In een tijdspanne van 100 jaar hebben vele duizenden soldaten uit alle landstreken hier hun opleiding gekregen. De jonge rekruten die hier op de plateaus van Elsenborn hun militaire dienstplicht moesten vervullen, zagen hun verblijf hier als een straf, soms zelfs als een verbanning naar Siberië.

Vooral in de winter kregen ze met koude, sneeuw en ijs heel wat te verwerken.

Het militaire oefenterrein, in 1894 onder Pruisische heerschappij voor de opleiding van het 8ste legerkorps aangelegd, werd later door het Belgische leger teruggewonnen en vormt vandaag een van de grootste militaire oefenterreinen van België.

Onder de Duitse bezetting tijdens de Twede Wereldoorlog werd het kamp zwaar beschadigd en door de Duitsers als gevangenen- en werkkamp voor Russische soldaten gebruikt. Een klein kerkhof herinnert aan de daar gestorven soldaten.

Sinds 1976 kan het Kamp tijdens manoeuvres 1.200 mannen opvangen. Het biedt hun onderkomen, eten en de nodige oefeninfrastructuur.

Het vast aangestelde personeel en hun gezinsleden wonen buiten het Kamp en mengen zich onder de lokale bevolking. Meerdere clusters van militaire gebouwen bevinden zich vlak aan de rand van het Kamp.

Het oefenterrein strekt zich uit over zowat 26% van het totale oppervlak van de gemeente en werd onlangs tot "Natura 2000" gebied uitgeroepen.


Kamp Elsenborn
4750 Bütgenbach
Tel.: +32 (0)80/44.21.05
Fax: +32 (0)80/44.21.99
www.camp-elsenborn.be


Verdere infos over het Kamp Elsenborn: